Blytunga moln och miljöammunition

Jag äter inte kött, för det mesta. Hemma äter vi vegetariskt med inslag av vilt och någon enstaka köttbit från Åbrånets Limousin vid festligare tillfällen. Anledningarna till mitt kostval kan jag berätta mer om vid senare tillfälle. För idag skulle jag vilja skriva om ett tungt ämne, nämligen blykontamineringen av viltkött.

Bly är en tungmetall som finns överallt – i luften, vattnet och marken. I små mängder är bly inte farligt, men exponeras en för större mängder kan det leda till blodbrist och nervsystemskador. Livsmedelsverket varnar kvinnor som vill bli eller är gravida och barn under 7 år från att äta kött som riskerar vara besmutsat av kulans bly, det vill säga grytbitar och köttfärs. Enligt rekommendationerna får en (!) älggryta per år räcka. Trots livsmedelsverkets förmaningar och varningar om bly visar undersökningar att så mycket som var tredje kvinna i barnafödande ålder har blodblynivåer som skulle kunna påverka fostrets utveckling negativt. Var tredje person har blodblynivåer som kan leda till njurskador. Folk som stoppar i sig viltkött mer än en gång i månaden har mer bly i blodet än personer som äter kött tillverkat i djurfabriker, a.k.a. konventionellt kött.

Livsmedelsverket meddelar att det är okej att äta finare och hela delar av viltet, typ lår, hals och filé. Dessutom jobbar Jägareförbundet tillsammans med Livsmedelsverket på att ta fram rekommendationer kring ammunitionsval och styckningsrutiner för att begränsa blyspridningen i köttet. De kom igår ut med nya råd för jägare hur området kring sårkanalen ska hanteras vid styckning. En tumregel som kan minska blymängden med så mycket som 1000 gånger är att skära bort minst 10 cm runt om sårkanalen.

Det allra bästa vore såklart att inte tillföra bly i köttet till att börja med. Inte skita ner så vi slipper städa undan. Det finns så kallad ”miljöammunition” av koppar som fungerar lika bra som den vanliga ammunitionen med bly. Kolla in videon från Jämtlandsnytt där Lennart från Krokom redan för flera år sedan gått över till kopparammunition och ser flera fördelar med den. Dock är miljöammunitionen aningen dyrare, vilket ju i och för sig kan vägas upp med vinsten av de kilon kött en slipper kassera vid slakt. Personligen tycker jag ett det är värt några extra kronor per patron för lägre blyhalt i blodet, minskad risk för nervskador och fertilitetsproblem. Eller vad tycker ni?

Nedan ser ni röntgenbilder från Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, som visar fragment från bly i vildsvin och rådjur.

radjursbilder_sva_livsmedelsverket_2012Rådjur skjutet med en traditionell kula med blykärna, som mött ett relativt hårt
motstånd (för att vara rådjur). Resultatet är många små och stora fragment.
Vildsvinbly
Vildsvinsbog där en konventionell, obondad kula
träffat överarmsbenet och fragmenterat kraftigt.
rådjurbly
Rådjur skjutet med blyhagel. På bilden syns både hela
hagel och fragment från hagel som träffat ben.